Scroll to Content

OM OSS

VILKA VI ÄR

Vi är barnrättsutbildare med mångårig erfarenhet av ledning inom kommun, skola och offentlig förvaltning. Därför känner vi väl till de utmaningar arbetsgivare kan möta i sin verksamhetsutveckling och hur man kan övervinna dessa.

VAD VI GÖR

Vi utbildar kommuner, myndigheter, skolor och andra verksamheter i barnrätt och metoder att leva upp till barnkonventionens krav och möjligheter. Vi arbetar både med utbildningsdagar, processledning och digitala utbildningar.

VÅRT MÅL

Alla barn har rätt till vuxna som ser dem som kompetenta rättighetsbärare och som tillgodoser deras rättigheter i alla beslut som rör barn. Vi stöttar våra uppdragsgivare i deras processer och utmaningar för att uppnå barnkonventionens värdefulla syfte.

UTBILDNINGAR

Framgångsrik verksamhetsutveckling ligger i att både erbjuda medarbetarna intensiva introduktioner och kontinuerligt återkommande frågor, repetition och kvalitativ tillgång till arbetsmaterial. ”Håll i och håll ut” som en klok förvaltningschef uttryckte det. Vi erbjuder därför både verksamhetsanpassade utbildningsdagar, processledning och digital E-learning. Kombinationen ger medarbetarna fördelarna med en pedagogisk intensiv upplevelse under en utbildningsdag, med tillgång till interaktiv E-Learning för repetition och kontinuerligt levande processer över längre tid. E-Learning är också ett effektivt sätt för arbetsgivaren att dokumentera medarbetarnas kompetens samt strukturerat och kontinuerligt introducera nyanställda.

2.14.0.0
2.14.0.0

GRUNDUTBILDNING I BARNKONVENTIONEN

Utbildningsdag för kommuner, myndigheter och organisationer i barnkonventionen, barnsyn, prövning av barnets bästa mfl. Konkreta verktyg och metoder för personer som arbetar med eller fattar beslut som rör barn ska uppfylla barnkonventionens krav.

GRUNDUTBILDNING I BARNKONVENTIONEN FÖR SKOLOR

Utbildningsdag i barnkonventionen särskilt framtagen för svenska skolan. Utöver barnkonventionens grunder har utbildningen ett stort fokus på konkreta metoder för barnrätt och BKA i elevhälsoarbete, åtgärdsprogram, barn/elevinflytande samt kränkande behandling.

🌐E-LEARNING

Med en E-Learning kan ni säkerställa att all personal har den kunskap som krävs för er verksamhets utmaningar inom barnrätt. Även de anställda som av någon anledning missade exempelvis en viktig utbildningsdag. Många av våra uppdragsgivare kräver att personalen ska klara utbildningen årligen samt att nyanställda eller vikarier ska ha genomgått utbildningen redan innan första arbetsdagen. Så säkrar ni er verksamhet och ert ansvar samt garanterar våra barn deras rättigheter enligt barnkonventionen .

2.14.0.0

🌐GRUNDUTBILDNING I BARNKONVENTIONEN

E-Learning i Microformat eller Kursformat. Verktyget ger arbetsgivare möjlighet att strukturerat utbilda all personal och enkelt följa upp verksamhetens kompetensnivå. Microformatet innebär att utbildningen delas upp i delar om 5-15 minuter som genomförs över längre tid, istället för ett mer koncentrerat upplägg.

🌐BARNKONVENTIONEN FÖR SVENSKA SKOLAN

E-Learning i Microformat eller Kursformat. Grundutbildning i barnkonventionen särskilt framtagen för svenska skolan. Utöver barnkonventionens grunder ingår konkreta metoder och verktyg för barnrätt, barn/elevinflytande, prövning av barnets bästa samt  kränkande behandling och en rad andra viktiga områden.

2.14.0.0
2.14.0.0
2.14.0.0
2.14.0.0

Kontakta oss:

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Mail:

info@bkutbildning.se